Quy Hoạch

Bản đồ quy hoạch Huyện Đông Anh

Bản đồ quy hoạch Huyện Đông Anh

Quy hoạch Kinh tế - Xã hội - Tại Đông Anh I.TÍNH CẤP THIẾT CỦA DỰ ÁN Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nội thành Hà Nội, các huyện ngoại thành cũng đang bước vào một quá trình công nghiệp hoá và đô thị hoá hết sức...
Video
Hotline: 098.7715.124
Hotline: 098.7715.124
Đăng ký nhận thông tin
Dự án nổi bật