096-1156-891
Tầng 43 KeangNam, Phạm hùng, Hà nội.
datdonganh.com.vn@gmail.com

Chính sách bảo mật

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:

https://datdonganh.com.vn/ luôn cố gắng để những thông tin được đăng trên trang https://datdonganh.com.vn/ là hữu ích và chính xác nhất. Để thực hiện điều đó, https://datdonganh.com.vn/ yêu cầu thành viên phải cung cấp đầy đủ và chính xác mọi thông tin tại https://datdonganh.com.vn/
Các thông tin mà https://datdonganh.com.vn/ có thể thu thập từ thành viên bao gồm: họ tên, giới tính, ngày sinh, email, mã số thuế, địa chỉ, điện thoại, nghề nghiệp, nơi làm việc và các thông tin cần thiết khác.

2. Phạm vi sử dụng thông tin:

Các thông tin được thành viên cung cấp có thể dùng vào các mục đích sau:

3. Thời gian lưu trữ thông tin:

Các thông tin của thành viên được lữu trữ trong một thời gian cần thiết, nhằm phục vụ cho các yêu cầu thành viên đưa ra.
Thành viên có thể yêu cầu Https://datdonganh.com.vn/ xóa dữ liệu cá nhân khi đã chấm dứt là thành viên của Https://datdonganh.com.vn/.

4. Địa chỉ của đơn vị chủ quản Sàn giao dịch thương mại điện tử

https://datdonganh.com.vn/:
Công ty Cổ phần PropertyGuru Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 43, Tòa nhà Keangnam Hanoi Landmark, Email: datdonganh.com.vn@gmail.com

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu thành viên:

Các thành viên được cấp một tài khoản bao gồm tên tài khoản và mật khẩu để truy cập Https://datdonganh.com.vn/. Sau khi đăng nhập, thành viên có quyền sử dụng mọi dịch vụ, tiện ích được cung cấp trên https://datdonganh.com.vn/ theo đúng chức năng, quyền hạn lựa chọn và được phân quyền.

6. Cam kết bảo mật thông tin thành viên:

Thành viên cần cung cấp thông tin trong các trường hợp sau:

Quy định về Chính sách bảo mật thông tin của Https://datdonganh.com.vn/ chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/08/2020

Call Now Button
Enable Notifications    OK No thanks
Send this to a friend