UBND TP Hà Nội đã thông qua đồ án quy hoạch phân khu đô thị tỉ lệ 1/5000 tại huyện Đông Anh. Ngoài ra, đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tham mưu UBND TP dự thảo văn bản báo cáo Thủ tướng về việc ủy quyền cho Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

Phối cảnh trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia tại Đông Anh – Ảnh: phối cảnh dự án

UBND TP Hà Nội vừa có thông báo kết luận lãnh đạo thành phố về việc thông qua đồ án quy hoạch khu đô thị GN(A) tỷ lệ 1/5.000 khu vực gần dự án Khu trung tâm hội trợ triển lãm quốc gia tại Đông Anh (các xã Cổ Loa, Đông Hội, Mai Lâm và Xuân Canh, thuộc huyện Đông Anh).

Theo đó, Hà Nội yêu cầu Sở Quy hoạch- Kiến trúc khẩn trương tổ chức họp Hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố, phối hợp với huyện Đông Anh và các bên liên quan lấy ý kiến của cộng đồng cư dân, trình UBND TP. Hà Nội đồ án quy hoạch phân khu đô thị GN(A) tỷ lệ 1/5.000 tại các xã Cổ Loa, Đông Hội, Mai Lân và Xuân Canh, huyện Đông Anh nhằm đảm bảo tuân thủ đúng quy trình, thủ tục và trình tự pháp luật.

UBND TP Hà Nội cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tham mưu UBND TP dự thảo văn bản báo cáo Thủ tướng về việc ủy quyền cho Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu trung tâm hội trợ triển lãm quốc gia tại Đông Anh.

Liên quan đến dự án này, trước đó, cuối tháng 3/2020, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định 702/QĐ-TTg về phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (Khu vực trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia tại huyện Đông Anh).

Tại quyết định này, Thủ tướng điều chỉnh quy hoạch xây dựng khu vực Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia với tổng diện tích 387,21 ha. Trong đó, điều chỉnh giảm đất dân dụng tại dự án nói trên từ 327,9 ha xuống còn 289,7ha, đất đường đô thị từ 73,7 ha giảm còn 72,16 ha.

Điều chỉnh tăng đất công cộng đô thị tăng lên 35ha, đất cây xanh công viên vui chơi giải trí được điều chỉnh tăng từ 78,81 ha lên 79,6ha. Riêng diện tích đất của trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia được điều chỉnh tăng từ 50ha lên 90ha.

 “Quy mô, vị trí, ranh giới khu đất Trung tâm hội chợ triển lãm Quốc gia sẽ được xác định chính xác trong giai đoạn tiếp theo, đảm bảo phù hợp với dự án đầu tư của các cấp có thẩm quyền phê duyệt và đáp ứng yêu cầu triển lãm, hội chợ cho các sự kiện có quy mô quốc gia và quốc tế”, quyết định của Thủ tướng nêu.

Thực hiện quyết định trên của Thủ tướng, ngày 1/6/2020, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Quy hoạch và Kiến trúc chủ trì, phối hợp với Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội cập nhật nội dung điều chỉnh vào hồ sơ đồ án quy hoạch chung xây dựng Thủ đô.

Bên cạnh đó phối hợp với UBND huyện Đông Anh, các đơn vị liên quan tổ chức công bố công khai nội dung được điều chỉnh trong quy hoạch.

Đối với diện tích đất công cộng, cây xanh thể dục thể thao được điều chỉnh, cần cân đối khi rà soát điều chỉnh quy hoạch Bắc sông Hồng, đảm bảo yêu cầu và phù hợp với quy định của pháp luật.

Ngoài ra, UBND TP yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì lập kế hoạch và tổ chức triển khai xây dựng hệ thống hạ tầng kĩ thuật, hạ tầng xã hội tại khu vực điều chỉnh quy hoạch và các khu chức năng khác đảm bảo yêu cầu kết nối đồng bộ…/.