UBND Hà Nội vừa thành lập 5 cụm công nghiệp với tổng diện tích 55,33ha và 1.171,2 tỷ đồng vốn đầu tư.

Hà Nội: Thành lập 5 cụm công nghiệp với 1.171,2 tỷ đồng vốn đầu tư

Cụ thể, thành lập Cụm công nghiệp Thiết Bình ở xã Vân Hà, huyện Đông Anh do Công ty cổ phần Phát triển Đầu tư xây dựng Việt Nam làm chủ đầu tư.

Cụm công nghiệp Thiết Bình khoảng 22,21ha. Ngành nghề hoạt động chủ yếu: Chế biến gỗ, mộc dân dụng, chạm khắc mỹ nghệ, sơn mài… Tổng mức vốn đầu tư xây dựng cụm công nghiệp khoảng 491,7 tỷ đồng, trong đó: Vốn tự có của chủ đầu tư 172 tỷ đồng; vốn huy động và vay của các tổ chức tín dụng 319,7 tỷ đồng.

Tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, từ quý 3/2018 đến quý 4/2020.

Cụm công nghiệp Đình Xuyên trên địa bàn xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm do Công ty cổ phần Phát triển Đầu tư xây dựng Việt Nam làm chủ đầu tư.

Cụm công nghiệp Đình Xuyên diện tích khoảng 7,81ha. Ngành nghề hoạt động chủ yếu: Sơ chế gỗ, mộc, sơn mài, dịch vụ cho sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp… Tổng mức đầu tư xây dựng cụm công nghiệp khoảng 227 tỷ đồng, trong đó: Vốn tự có của nhà đầu tư 68 tỷ đồng; vốn huy động và vay của các tổ chức tín dụng 159 tỷ đồng.

Tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, từ quý 3/2018 đến quý 4/2020.

Cụm công nghiệp làng nghề Đại Thắng ở thôn Văn Hội và Phú Đôi, xã Đại Thắng, huyện Phú Xuyên do Công ty cổ phần Hanel Mirolin làm chủ đầu tư.

Theo quyết định, cụm công nghiệp rộng 7,37ha. Ngành nghề hoạt động chủ yếu: Phục vụ ngành nghề của làng nghề Đại Thắng; cơ khí, sản xuất bàn ghế, may màn, đồ mộc gia dụng; dịch vụ phục vụ cụm công nghiệp… Tổng mức vốn đầu tư cụm công nghiệp khoảng 134,5 tỷ đồng, trong đó: Vốn tự có của nhà đầu tư 26,9 tỷ đồng; vốn vay từ các tổ chức tín dụng 67,25 tỷ đồng; vốn huy động từ nhà đầu tư thứ phát 40,35 tỷ đồng.

Tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, từ quý 3/2018 đến quý 4/2020.

Cụm công nghiệp làng nghề Phú Túc, tại thôn Lưu Thượng, xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên do Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Phú Minh làm chủ đầu tư.

Theo quyết định, cụm công nghiệp trên rộng 5,94ha. Ngành nghề hoạt động chủ yếu: sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ từ cỏ tế, mây tre đan, dịch vụ phục vụ cụm công nghiệp… Tổng mức đầu tư cụm xây dựng công nghiệp khoảng 117,6 tỷ đồng, trong đó: Vốn tự có của nhà đầu tư hơn 23,5 tỷ đồng; vốn vay từ các tổ chức tín dụng hơn 82,3 tỷ đồng; vốn huy động từ nhà đầu tư thứ phát gần 11,76 tỷ đồng.

Tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, từ quý 3/2018 đến quý 4/2020.

Cụm công nghiệp làng nghề Phú Yên ở thôn Giẽ Hạ, xã Phú Yên, huyện Phú Xuyên do Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng Chí Cường là chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp.

Theo quyết định, cụm công nghiệp trên rộng 10ha. Ngành nghề hoạt động chủ yếu: sản xuất da giầy, may mặc, sơn mài, dịch vụ phục vụ cụm công nghiệp… Tổng mức đầu tư cụm công nghiệp gần 200,4 tỷ đồng, trong đó: Vốn tự có của nhà đầu tư hơn 40 tỷ đồng; vốn vay của các tổ chức tín dụng hơn 60 tỷ đồng; vốn huy động từ nhà đầu tư thứ phát hơn 100 tỷ đồng.

Tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, từ quý 3/2018 đến quý 4/2020